Компанія СЕА
× Компанія Каталог Новини Вакансії Вхід/авторизація Виробники Контакти Доставка Тех. Підтримка

Автоматизована система керування дорожнім рухом

Компанія СЕА пропонує сучасну систему керування дорожнім рухом (АСКДР) власного виробництва, яка дозволяє одночасно регулювати дорожній рух, моніторити працездатність світлофорних об'єктів та контролювати вуличне освітлення.

Завдяки впровадженню автоматизованого комплексу засобів контролю дорожнього руху можна вирішити наступні завдання:

 

зменшити завантаженість доріг та ймовірність появи заторів;

 

забезпечити зв'язок зі світлофорними об'єктами та оперативний контроль їх функціонування;

 

знизити рівень шуму та концентрацію вихлопних газів у місцях скупчення транспортних засобів;

 

попередити надмірний знос дорожнього покриття;

 

узгодити режими роботи світлофорів задля пониження інтенсивності транспортного потоку;

 

значно підвищити рівень безпеки на дорогах і оперативність управління дорожнім рухом.

відео презентація АСКД СЕА

Основні функції АСКДР

Доступ працівників диспетчерського центру до усіх можливостей системи автоматизованого керування дорожнім рухом АСКДР SEA TCS (Traffic Control System) здійснюється через вебінтерфейс робочих місць та дорожніх контролерів RTC.

 • Локальне і координоване управління рухом транспорту на об’єктах вулично-дорожньої мережі;
 • Диспетчеризація окремих світлофорних об’єктів та їх груп;
 • Безперервний моніторинг та діагностика стану периферійного обладнання (дорожніх контролерів RTC, світлофорів та ін.);
 • Відображення стану світлофорної сигналізації та циклограм у реальному масштабі часу;
 • Динамічний режим "зелена хвиля" — одночасне керування світлофорами, інформаційними табло (виведення рекомендованої швидкості руху для водіїв), електронними дорожніми знаками та освітленням пішохідних переходів.

Компоненти та структура системи SEA TCS

Під час розробки АСКДР інженери Компанії СЕА дотримувалися вимог ДСТУ 4157, 4158 та використовували сучасні методи побудови систем автоматизації.


Програмне забезпечення

Виконання загальносистемних та серверних функцій, обробка та обмін даними, функціонування програмних модулів, WEB-сервера, дорожніх контролерів і системи в цілому підтримується програмним забезпеченням АСКДР SEA TCS, яке включає:

 • вбудоване ПЗ ДК та WEB-інтерфейс
 • сервер БД та Інтернет сервер
 • ПЗ WEB-порталу з інтерфейсами АРМ

Система зберігає усю інформацію на сервері БД і дозволяє авторизованим користувачам підключатися до АСКДР через Інтернет для моніторингу та керування контрольованими об'єктами вулично-дорожньої мережі.

Обладнання

Варіанти застосування АСКДР SEA TCS

Компанія СЕА пропонує декілька готових рішень з організації регулювання дорожнього руху у містах.

У випадку придбання клієнтом програмного забезпечення SEA TCS налаштування та введення у експлуатацію АСКДР здійснюється повністю на базі фізичного або віртуального сервера Замовника. Іншою опцією, оптимальною для невеликих міст, буде розгортання системи контролю на базі сервера у постачальника ПЗ — Компанії СЕА: доступ до нашого обладнання та програмних модулів надається користувачам на основі абонентської плати.


Переваги впровадження автоматизованої системи керування дорожнім рухом розробки Компанії СЕА

Безпека інформації

Уся інформація, що циркулює у системі, шифрується сучасними методами криптографії. Користувачам АСКДР доступні функції, передбачені попередньо встановленими правами доступу до системи. У режимі реального часу протоколюються та авторизуються всі дії користувачів, а також усі системні події.

Безпека обладнання

Стан обладнання контролюється апаратними та програмними засобами локально та дистанційно за алгоритмами, які виключають можливість виникнення небезпечної роботи світлофорної сигналізації та додаткового обладнання (периферійних пристроїв).

Координація та адаптивність

Реалізовано керування дорожнім рухом за планами координації в автоматичному режимі. За умови обладнання дорожніх контролерів детекторами транспорту забезпечується робота світлофорної сигналізації в адаптивних режимах управління.

Зручність інтерфейсу

Можливості налаштування інтерфейсів автоматизованих робочих місць користувачів, наявність звукових сигналів, інформативність умовних позначок забезпечують оперативне та своєчасне реагування на зміни стану системи та її окремих елементів, критичні події та ситуації.

Розширені функції

Можливість керування програмно-апаратними засобами одного ДК декількома функціонально відмінними об’єктами управління забезпечує широкі можливості щодо модернізації та автоматизації роботи існуючих та перспективних периферійних пристроїв (об'єктів освітлення, шлагбаумів, інформаційних табло тощо).

Стійкий зв'язок з об'єктами управління

Підтримка сучасних каналів зв'язку між обладнанням: дротові та оптоволоконні лінії локальних мереж, канали мобільного інтернету (2G, 3G, 4G).

Порівняння SEA TCS та конкурентних рішень

 

Для отримання кваліфікованої консультації про АСКДР та автоматизоване керування дорожнім рухом зверніться в офіс Компанії СЕА за телефоном: +38 (044) 330 00 88, +38 (067) 352 98 56 або пишіть на пошту e-mail: info@sea.com.ua.

Програмне забезпечення АСКДР SEA TCS

Обробка даних у автоматизованій системі керування дорожнім рухом здійснюється за допомогою програмного забезпечення АСКДР SEA TCS, яке побудовано за клієнт-серверною архітектурою:

 • Клієнтами є дорожні контролери RTC, автоматизовані робочі місця користувачів системи, програмні модулі та об'єкти ПЗ;
 • Серверна частина включає сервер баз даних — забезпечує зберігання накопиченої в системі інформації та обмін даними з клієнтами — та Інтернет сервер, котрий підтримує виконання загальносистемних та сервісних функцій, а також функціонування програмних модулів та WEB-порталу.

Інтерфейс робочого місця диспетчера АСКДР

Основні можливості включають:

 • спостереження за станом і параметрами ДК та інших об'єктів АСКДР;
 • управління маршрутами пріоритетного проїзду (ввімкнення / вимкнення ділянок маршруту);
 • управління магістралями координації;
 • управління станом груп перехресть (переведення групи в КУ, ЖМ, ОС);
 • управління станом одного обраного перехрестя (переведення ДК в КУ, ЖМ, ОС, ВП, СФ) через безпосереднє (пряме) керування диспетчером обраним дорожнім контролером;
 • візуалізація циклограми та моделювання роботи об'єкта у реальному часі;
 • протоколювання усіх повідомлень та дій оператора;
 • перегляд протоколів роботи АСКДР.

Картка обраного об’єкта надає повну інформацію про стан обладнання обраного ДК, режимів роботи світлофорних об’єктів (СО), якими він керує, відображає наявні циклограми обраного СО, журнал надісланих / виконаних команд та інших повідомлень про події роботи об’єкта.

Для пошуку потрібного ДК та СО для детального контролю та аналізу їх стану, інтерфейс має зручне меню з можливістю пошуку за номером та адресою з подальшим переходом до позиції обраного ДК на мапі.

Для відображення всіх подій в АСКДР призначена панель журналів та повідомлень внизу робочої області інтерфейсу. Всі критичні події, повідомлення про які мають бути квитованими диспетчером, супроводжуються звуковим сигналом та відображаються на боковій панелі критичних повідомлень. Після квитації та внесення коментарів (у разі необхідності або відповідно до посадової інструкції), ці сповіщення прибираються з панелі та залишаються в загальному журналі роботи системи.

У разі використання відео-стін з великою роздільною здатністю інформаційний потік даних може оброблятись кількома диспетчерами на ЦУП великого міста з великою кількістю ДК, СО та іншого допоміжного обладнання.

WEB-інтерфейс АРМ технолога системи SEA TCS

Доступні функції:

 • конфігурування часових програм СО та підготовка файлів конфігурацій ДК для подальшого їх застосування на об’єктах;
 • додавання ДК до системи після їх фізичного встановлення на об’єктах вулично-дорожньої мережі — створення магістралей координованого руху та магістральних планів координації;
 • ДК SEA RTC може керувати одним або декількома незалежними СО в залежності від топології об’єкта;
 • налаштування ДК дозволяють вносити необмежену кількість добових програм;
 • налаштування добових програм мають гнучкі можливості за рахунок наявності функціоналу роботи з різними типами фаз (основна, проміжна, адаптивна, «зелена хвиля», ТВП, спеціальна, технологічна). Кількість та тривалість циклів циклограм не обмежено.

Інтерфейс для роботи адміністратора системи керування дорожнім рухом

Основні можливості управління:

 • додавання / редагування та блокування акаунтів користувачів;
 • створення груп користувачів у разі розгалуженої штатної структури підприємства, що обслуговує АСКДР;
 • налаштування роботи сервера системи та СУБД;
 • проведення періодичного архівування БД та технічного обслуговування системи.

 

Для отримання кваліфікованої консультації про АСКДР та автоматизоване керування дорожнім рухом зверніться в офіс Компанії СЕА за телефоном: +38 (044) 330 00 88, +38 (067) 352 98 56 або пишіть на пошту e-mail: info@sea.com.ua.

Top